Yiquan-harjoitukset

Yiquan on haasteellinen laji, jossa asento- ja mielikuvaharjoitusten avulla aktivoidaan mieltä ja kehon sisäisiä prosesseja sekä kehitetään kehon kokonaisvoimaa.

Yiquan-harjoittelu etenee yksilöllisesti, joten jokainen harjoittelija etenee omassa tahdissaan ja saa ohjaajalta opastusta ja ohjausta harjoittelunsa tueksi. Yiquan-harjoittelijoiden on hyvä n. puolen vuoden – vuoden harjoittelun jälkeen hyvä ottaaa harjoitteluohjelmaansa myös pariharjoittelu sekä jatkossa tuishou-harjoittelu jatkajille.

Harjoitusten päivät ja kellonajat ovat Harjoitusajat-sivulla.

TUISHOU JA PARIHARJOITTELU

Syventävät harjoitteet ja pariharjoittelu tukee kaikkien lajien osalta harjoittelun etenemistä, oman kehon tuntemusta ja omaan voimankäyttöön sekä kehon asentoon tutustumista. Edetessään pariharjoittelussa harjoittelija voi osallistua tuishou-harjoitteluun, joka on tarkoitettu jo pidempään lajeja harjoitelleille.