MITÄ QIGONG (CHIKUNG) ON?

”Kiinalaisten mukaan maailmankaikkeuden luonnollinen olotila on terveys, ja ihmisen hyvinvointi on vain merkki suuremmasta terveydestä. Energian ja elinvoiman eli kiinalaisittain qin vapaa virtaus on oleellista terveyden ylläpitämisen kannalta. Jos qin liike häiriytyy, ihminen sairastuu. Ihmisen sisäistä qi-energiaa lisäävistä ja sitä kehittävistä harjoituksista käytetään nimitystä qigong.”

Qigong (qi gong, chikung, chi kung) on kokoelma terveydenhoitomenetelmiä, joihin kuuluu elämää ylläpitävinä menetelminä ja daoyin-harjoituksina tunnettuja liikkeitä sekä hengitysharjoituksia, mietiskelyä, hierontaa ja mielikuvien käyttöä. Liikkeet ovat saaneet vaikutteita tanssista, eläinten liikkeistä ja kamppailutaidoista.

Lisäksi qigongissa on taolaisesta filosofiasta ja kuolemattomuuden tavoittelusta sekä buddhalaisista harjoituksista omaksuttuja aineksia. Koska harjoituksilla on suotuisia vaikutuksia ihmisen terveyteen, ne omaksuttiin osaksi lääketiedettä, ja sen piirissä qigongia kehitettiinkin suuntaan, jossa kuolemattomuutta tärkeämmäksi tavoitteeksi tuli terveys ja hyvä elämä.

Kolme pääsuuntaa

Qigongissa on kolme pääsuuntausta: lääkinnällinen- eli terveysqigong, taistelulajeihin liittyvä qigong sekä henkistä kasvamista painottava qigong.

Qigong käsittää siis laajan kirjon erilaisia harjoituksia ja menetelmiä hoitotieteistä kamppailulajeihin, esoteerisista buddhalaisista ja taolaisista harjoituksista animismiin ja taiteen eri osa-alueisiin.

Keskeistä qigongissa ovat sairauteen ja terveyteen liittyvät kysymykset, erilaiset jokapäiväisen elämän haasteet ja myös ihmisen korkeammat henkiset pyrkimykset. Qigongissa keskitytään erilaisin menetelmin ja harjoituksin ihmisen sisäiseen ja ympäröivään ulkoiseen voimaan. Sen voidaan sanoa olevan oppi kehon energian ylläpidosta, elvyttämisestä ja vahvistamisesta liikunta-, keskittymis- ja anmo -harjoitusten avulla.

Qigong pitää kehomme qi-elinvoiman liikkeessä

Qigongissa voimistetaan, tasapainotetaan ja ohjataan kaikkialla luonnossa, ja myös ihmisessä vallitsevaa qi:ksi kutsuttua bipolaarista voimaa. Qigong pitää kehomme qi-elinvoiman liikkeessä ja vahvistaa sitä.

Yhtä tärkeää kuin qin vahvistaminen, on sen varastoiminen kehoon. Terveys on muutakin kuin sairauden poissaoloa; se on positiivinen hyvänolon tunne, jossa on runsaasti fyysistä ja henkistä energiaa. Qi virtaa esteettä kanavissa ja sisäelimet ovat tasapainossa. Uni on levollista ja virkistävää ja ruokahalu normaali. Mieli on samalla kertaa sekä rauhallinen että luova ja avoin uusille asioille. Henkilö tunnistaa omat tunteensa ja ilmaisee ne rakentavasti. Olo on eheä.

Olemme usein terveitä vain puolinaisesti; vaikka nimettävää sairautta ei olekaan, voimme tuntea jatkuvaa väsymystä, raskauden tunnetta ja haluttomuutta. Tämä heijastuu kaikkeen tekemiseemme ja voi pitkittyessään kehittyä sairaudeksi. Tällaisessa tilanteessa kiinalaiset terveysharjoitukset voivat olla suureksi avuksi.

Qigongin kolme perusperiaatetta

Qigongissa on harjoitusten kolme välttämätöntä periaatetta: kehon säätely, hengityksen säätely ja mielen säätely. Keho ja mieli ovat jakamaton kokonaisuus, joita hengitys yhdistää. Kehoa voi hallita ja kehittää hallitsemalla hengitystään ja mieltään. Hengitystä voi hallita hallitsemalla kehoaan ja mieltään ja mieltä voi hallita hallitsemalla kehoa ja hengitystä. Mielen käyttö ei ole vain osa harjoitusta vaan koko harjoittelua ohjaava periaate. Siksi qigongissa ei harjoiteta yhtä osaa vaan kokonaisuutta.

Qigongin kolme periaatetta ovat aina läsnä toisiinsa kietoutuvina osia, mutta harjoittelussa edetään ulkoa sisälle kuin sipulia kuorien: uloin kerros on qigongin helpoimmin omaksuttava osa eli asento ja liikkeet, johon useat jäävät. Toisena kerroksena ovat hengitys, ja sen oivaltaminen osana liikettä vie harjoittelijan jo paljon pidemmälle.

Qigongin täysi hyöty saadaan kuitenkin vasta päästäessä sen ytimeen eli mieleen. Jos harjoittaa qigongia vain liikkeiden tasolla, menettää sen ytimen, sillä qigong on syvimmillään sisäinen laji; ulkoiset muodot ja liikkeet ovat vain keino sisäisiin harjoituksiin. Kaikki alkaa kuitenkin kehosta.

 • Kehon säätely; perusta on asento ja rentous.
 • Hengityksen säätelyyn voidaan keskittyä vasta, kun keho ja mieli ovat rennot.
 • Mielen säätelyn päämääränä on saada ajatukset keskittymään ja hiljentää mieli. Useimpien ihmisten mieli on kuin ”irti päässyt apina”.

Qigongin harjoittelusta

Qigong on monipuolista kehon ja mielen harjoittelua. Se sopii kaikille ikään ja kuntoon katsomatta, sillä yksinkertaiset ja kiireettömät liikkeet tehdään hitaasti omaa kehoa kuunnellen ja ääriasentoja välttäen. Rauhalliset toistot vaativat keskittymistä ja palkitsevat nopeasti rentoudella ja hyvällä ololla.

Harjoitteet voivat olla lihaksia ja jänteitä venyttäviä sekä pehmeitä, pyöreitä ja keinuvia liikkeitä. Lisäksi on seisten tehtäviä staattisia harjoituksia, meditatiivisia istuen tehtäviä harjoituksia sekä erilaisia hengitys- ja rentousharjoituksia. Vaikka liikkeet tuntuvat yksinkertaisilta ja helpoilta, ne ovat yllättävän tehokkaita.

Harjoitteet avaavat tehokkaasti kehon lukkoja, poistavat kroonisia jännityksiä sekä rentouttavat fyysisesti ja henkisesti. Qigong-harjoittelun tärkeimmät elementit ovat rentoutuminen, hengitys, keskittyminen ja oikea kehon käyttö liikkeen ja liikkumattomuuden kautta.

Yksi liikkuu, kaikki liikkuu

Qigongia tehdään rauhallisen hengityksen tahdissa. Tällä periaatteella on suora vaikutus mieleen. Rauhallinen hengitys poistaa kiireen ja synnyttää tunteen kehon ja mielen sopusoinnusta. Erilaiset lihasjännitykset ja stressi alkavat kadota harjoittelun myötä.

Qigongin liikkeet ovat hitaita ja pehmeitä, kuten kehoa avaavia ravisteluja, venytyksiä ja pyörityksiä. Laji on länsimaisesta liikunnasta poikkeava harjoittelumuoto. Länsimaisessa kuntoilussa treenataan lähinnä suuria lihaksia ja lihasryhmiä, kuten vatsaa ja reisiä. Tällainen harjoittelu saattaa johtaa siihen, että kehoa käytetään epätasapainoisesti.

Qigongissa koko keho otetaan käyttöön tasapuolisesti. Liikkeeseen pyritään saamaan mukaan kehon pienimmätkin lihakset, jolloin yksi lihasryhmä tai kehon osa (esim. niska-hartiaseutu) ei ylikuormitu. Liikkeet tehdään omaa kehoa kuunnellen ja ajan myötä jumiutuneet lihakset ja jänteet venyvät sekä saavat kimmoisuuttaan takaisin, ”selkäranka alkaa toimia jousen lailla”.

Harmoniaa ja sisäistä hymyä

Harjoittelun alkuvaiheessa keskitytään rentoutumiseen kehon ja tunteiden sekä mielen tasolla. Myöhemmin mukaan tulevat dynaamiset harjoitukset. Qigong on tehokas stressin ehkäisijä ja poistaja. Harjoittelu tasapainottaa autonomisen hermoston toimintaa ja lisää näin rauhallisuutta sekä vähentää jännitystiloja, parantaa keskittymiskykyä, mielialaa ja unen laatua.

Alkuvaiheessa qigongia on hyvä tehdä ohjatussa ryhmässä, jotta liikkeiden oikea suoritustapa opitaan. Kun harjoitukset ovat tulleet tutuiksi, ne toimivat myös päivittäisenä itsehoitomuotona, jonka avulla terveysongelmia voidaan ennaltaehkäistä. Qigong sopii myös taukoliikunnaksi ja monia liikkeitä voi tehdä esim. tietokoneen ääressä tuolilla istuen.

Peruskurssilla saa hyvät eväät itsenäisen harjoittelun pohjaksi. Yleensä ottaen, kun on oppinut liikesarjan, voi harjoitella kotona tai ulkona puistossa, kuten kiinalaiset tekevät.

Säännöllisen harjoittelun tuloksena harjoitteista muodostuu yksi virtaava ja jatkuva, pehmeä liikesarja, jossa hengitys ja liike rytmittyvät toisiinsa. Tällainen pitkään kestävä ja pehmeä liikkeen ja hengityksen rytmittäminen synnyttää voimakkaita harmonian ja mielihyvän kokemuksia, hymyilevän olon, joka on qigongin keskeinen piirre.

Termejä

 • Qi = ilma, kaasu, henki, elinvoima, vitaalienergia, voimavirtaus
 • Gong = taito, työ, harjoitus, saavutus, tulos, palvelus, ansio
 • Qigong (chikung) = elinvoimaharjoitus, hengitysharjoitus, hengitystaito.

Qigong-harjoittelun hyötyjä

 • Syvä, hidas ja kevyt hengitys auttaa laskemaan pulssia ja verenapainetta.
 • Keuhkojen mekaaninen toiminta paranee.
 • Vereen tulee ylimääräistä happea syvän ja rauhallisen hengityksen seurauksena.
 • Mieliala, energiataso ja valppaus kehittyvät.
 • Selkeä ja rauhallinen mieli vähentää jännitystä kehossa.
 • Venytys auttaa jäykkiä ja jännittyneitä lihaksia rentoutumaan.
 • Kehon nesteiden kierto paranee.
 • Kehon molempien puolien tasapainoisella käytöllä on positiivinen vaikutus kehon linjan suoristamiseen.
 • Koordinaatioa paranee.
 • Tasapaino ja aivotoiminta kehittyvät koordinoidusti tehdyssä harjoituksessa.

Lisätietoja qigongin historiasta ja qigongin pääopettajistamme.

 

Terveys Qigong – Health Qigong – Jian Shen Qigong

Terveys Qigong pohjautuu Kiinan traditionaalisiin harjoituksiin. Se on yhdistelmä liikkeistä ja muodoista jotka hakevat hengityksen ja mielen tasapainoa tuekseen. Se on yksi Kiinan muinaisen kulttuurin avainosista ja ollut suosiossa jo tuhansia vuosia. Rauhalliset, pehmeät ja hitaat liikkeet sopivat kaikille kunto- ja ikäluokille ylläpitäen terveyttä ja hyvinvointia.

Terveys Qigong -sarjoja on tällä hetkellä yhdeksän:

Terveys Qigong – Health Qigong – Jian Shen Qigong -esittelyvideo