YIQUAN

Yi tarkoittaa mieltä, intentiota ja quan nyrkkeilytaitoa, joten lajia voi nimittää suomeksi mielen ja intention nyrkkeilyksi. Yi quan on nerokas kiinalainen terveysliikuntamuoto ja kamppailutaito, jonka pääasiallisena harjoitusmuotona ovat erilaiset seisontaharjoitukset. Yi quan on myös erittäin tehokas kehomeditaation muoto, jonka säännöllisellä harjoittelulla on runsaasti positiivisia vaikutuksia ihmisen terveyteen ja olemukseen.

Yiquanin historiaa

Yiquanin on luonut Wang Xiang Zhai (1885-1963). Wang kierteli Kiinassa vuosisadan alkupuolella eri taistelutaitojen mestareiden luona syventääksen tietämystään taistelutaidoista. Hän etsi aktiivisesti eri taitojen ydintä, periaatetta ja keskeisintä ajatusta. 1920-luvun puolivälissä Wang kiteytti ymmärryksensä taistelutaitojen syvimmästä olemuksesta yiquaniin. Yiquanissa on luovuttu perinteisestä varsinaisten tekniikoiden ja liikesarjojen opettelusta. Harjoittelu keskittyy alusta asti kehon ja mielen muodostaman kokonaisuuden harjoittamiseen.

Pääopettaja Zhang Chang Wang

Suomalaisten pääopettajana yiquanissa on beijingiläinen Zhang Chang Wang. Hänellä on Suomessa kuusi perinne- (tudi) oppilasta. joista Pasi Pölönen opettaa yiquania Helsingissä ja käy myös säännöllisesti opettamassa myös järvenpääläisiä.

Zhang Chang Wang on kirjoittanut kirjan Tie terveyteen ja hyvinvointiin, joka käännetty myös suomeksi. Kirjan on toimittanut Ajatuskustannus Oy ja sen lukemista suosittelemme kaikille yiquanista ja muista kiinalaisista liikuntamuodoista kiinnostuneille. Kirja on saatavissa kirjastoista, se löytyy ainakin Helmet-kirjastosta pääkaupunkiseudulla ja Kirkes-kirjastoista Keski-Uudellamaalla. Jos kirjaa ei löydy omasta kirjastostasi, voit lainata sen kaukolainana.

Seisomisharjoittelu

Seisomisharjoittelu (zhanzhuang) on yiquanin pääasiallisin harjoitusmuoto. Seisomisharjoittelu on terminä hieman harhaanjohtava, sillä harjoitteita voidaan tehdä myös istuviltaan tai maaten. Harjoittelun aluksi haetaan rentoutumisen ja kehon hyvän linjauksen kautta tunnetta kehon yhdistymisestä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Haetaan olotilaa, jossa keho on rento olematta veltto, voimakas olematta jännittynyt ja voima on jakautunut tasaisesti kaikkialle kehoon.

Kehon alkaessa löytää tätä rennon yhdistyneisyyden tilaa, otetaan harjoitteluun mukaan erilaisia mielikuvia liikkeestä ja voiman suunnasta. Mielikuviin keskitytään sopivalla intensiteetillä säilyttäen keho ja hengitys rentoina. Seisontaharjoituksilla kehitetään ns. koko kehon voimaa, jolloin kehon ja mielen kaikki voimavarat saadaan käyttöön

Voiman tunnustelu ja liikkumisharjoittelu

Kun yhtenäisyyden tunne ja voima alkavat löytyä kehosta, otetaan mukaan voiman tunnustelu (shi li). Pienten yksinkertaisilta vaikuttavien liikkeiden avulla kehitetään edelleen tätä kehon ns. ristiriitavoimaa.

Liikkumisharjoittelu (zou bu) on alkuvaiheessa jalkojen voiman tunnustelua, mutta myöhemmin taidon kehittyessä liikkumisharjoittelusta muodostuu koko kehon shi li -harjoitus. Kuten kaikessa yiquanin harjoittelussa, myös liikkumisharjoittelussa haetaan mielikuvaa vastus- tai ristiriitavoimasta.

Pari- ja otteluharjoittelu

Peruskurssilla keskitytään perusasioihin seisomisessa, voiman tunnustelussa ja liikkumisharjoittelussa. Kurssin jälkeen harjoitteluun voi lisätä myös taistelutaitoseisonnan (jijizhuang) ja voiman tunnustelun parin kanssa (tuishou).

Kamppailutaidosta kiinnostuneilla edistyneillä harjoittelijoilla mukana voi myös olla voiman vapauttamisen (fa li) harjoittelua sekä mahdollisesti myös otteluharjoitusta (sanshou). Kamppailutaidolliset harjoitteet eivät ole terveysharjoittelun kannalta välttämättömiä, eikä niitä tarvitse tehdä, jollei asiaan ole kiinnostusta.

Yiquanin vaikutuksista

Yi quanin myötä opetellaan vartalon hyvää rakennetta ja rentoutumista. Säännöllisen harjoittelun tuloksena keho tasapainottuu, verenkierto paranee, mieli rauhoittuu ja tietoisuus kehosta paranee. Harjoittelu myös käynnistää kehossa prosessin, jonka myötä kehon oma kyky parantaa itseään tehostuu. Kiinassa yi quania käytetäänkin sairaaloissa yhtenä fysioterapian muotona. Yi quan -harjoittelu tukee myös erittäin hyvin taijin tai minkä tahansa muun liikuntamuodon harjoittelua.

Lue lisää yiquanin historiasta ja opettajista.

Lisätietoja linkkilistalta.

Timo Klemola on kirjoittanut kirjan Yiquan – liikettä liikkumattomuudessa. Finevision. Tampere 2021.
Kirjan voi tilata Klemolan verkkokaupasta osoitteesta:
Yiquan – liikettä liikkumattomuudessa