TAIJIQUAN, TAIJI

Taijiquan, taiji (kirjoitetaan usein myös tai chi chuan) on ehkä tunnetuin kiinalainen liikuntamuoto. Länsimaissa taijiquanista kuulee usein käytettävän nimitystä kiinalainen aamuvoimistelu.

Itämaisen ajattelun mukaan kaikki olemassa oleva koostuu kahdesta vastakkaisesta voimasta, yin ja yang. Nämä kaksi voimaa ovat toisistaan riippuvaisia, eivätkä ne esiinny koskaan yksinään. Harmoninen kokonaisuus saavutetaan, kun yin ja yang toimivat tasapainoisesti yhdessä.

Näiden yin- ja yang-voimien muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan nimellä taiji. Sana quan tarkoittaa nyrkkiä ja sillä viitataan taijin syntyneen alunperin taistelutaitona. Nykyään suurin osa taijin harrastajista harjoittelee lajia terveysliikuntana.

Taijin harjoittelun kolme osa-aluetta

Taijin harjoittelussa perinteisesti erotellaan kolme eri osa-aluetta eli liikesarjat, energiaharjoitukset ja pariharjoitukset.

Harjoittelu on pitkälti kehon rationaalisen käytön oppimista. Liikkeiden voimaa ei synnytetä niinkään lihaksilla vaan hyödyntämällä tehokasta kehon asentoa ja ottamalla käyttöön mm. jänteissä löytyvää voimaa.

Harjoittelun alusta asti kiinnitetäänkin runsaasti huomiota ennen kaikkea rentouteen sekä vartalon hyvään asentoon. Kaikkien liikkeiden tulisi tapahtua koko kehoa hyväksi käyttäen, unohtamatta mielen merkitystä liikettä synnyttävänä tekijänä.

Liikesarjat

Harjoittelemme shifu Zhang Fangin opettamia taijin muotoja eli liikesarjoja. Peruskurssi aloittaa harjoittelunsa muutamalla taijin perustekniikalla, jotka nivotaan jatkuvaksi sarjaksi.

Kurssin jälkeen harjoittelijat keskittyvät Yang Taijin 24 liikkeen muodon harjoitteluun. 24 liikkeen muotoa sanotaan myös Beijingin muodoksi ja se on kaikkein levinnein taijin liikesarja maailmalla.

Jatkoryhmäläiset harjoittelevat edellisten lisäksi 42 liikkeen muotoa, johon on koottu tekniikoita neljästä taijin päätyylistä (yang-, chen-, wu-, sun-tyylit). Fyysisesti vaativimpana sarjana voi harjoitella lisäksi 56 liikkeen chen-tyylin sarjaa.

Taiji jian (eli taiji miekka) on hieman käsivartta pidempi suora kaksiteräinen miekka. Miekan tulee toimia vartalon jatkeena ja taijin perusperiaatteiden kuten rentouden ja hyvän asennon tulee säilyä myös miekalla tehtävissä liikkeissä. Tyypillisesti miekkasarjojen liikkeet ovat myös nopeampia kuin ilman miekkaa tehtävät liikkeet. Miekan käytön harjoittelu on hyvä aloittaa lyhyellä 16 liikkeen sarjalla, jota seuraavat Taijijian 32 ja Taijijian 42 liikkeen miekkasarjat.

Pariharjoitukset

Taijin pariharjoituksista käytetään nimitystä tui shou (engl. push hands). Tuishou-harjoitusten tarkoituksena opetella tuntemaan ja kontrolloimaan partnerin voimaa sekä hallitsemaan oma asennon rakenne ja voima suhteessa partnerin voimaan.

Tuishou-harjoituksissa ei taijin periaatteiden mukaisesti voimaan vastata omalla voimalla, vaan ”hyökkäävää” voimaa opetellaan ohjaamaan käyttämällä itse mahdollisimman vähän omaa voimaa. Rento mieli ja keho sekä tasapainoinen asento ovat push hands -harjoittelun onnistumisen edellytyksiä.

Harjoittelu aloitetaan yksinkertaisilla työntö ja ohjausliikkeillä, joissa kummankin harjoittelijan yhden käden ranteet koskevat toisiaan. Myöhemmin siirrytään kahden käden harjoitteisiin, joissa edelleen tutkitaan miten voimaa voidaan ohjata eri tavoin. Harjoittelua voidaan pikkuhiljaa sitten laajentaa taijin liikkeiden sovellutuksiin, jotka pyritään edelleen suorittamaan hyödyntäen koko ajan samoja periaatteita

Taijin terveysvaikutuksista

Useimmat harrastajat niin Suomessa kuin Kiinassakin tekevät taijitä sen terveydellisten vaikutusten vuoksi. Useissa tutkimuksissa taijillä on todettu olevan suotuisa vaikutus verenkierto-, hengitys-, ruoansulatus- ja hermojärjestelmään.

Taijin rauhallinen ja keholle ystävällinen tapa tehdä tekniikoita antaa mahdollisuuden aloittaa taijin harjoittelu nykykunnosta riippumatta. Samoin taijin meditatiivinen puoli suo nykymaailman kiireessä elävälle ihmiselle tilaisuuden rauhoittua ja etsiä hiljaisuutta liikkeessä. Taiji ei kuitenkaan ole mikään ”ihmelääke”, vaan ainoastaan pitkäaikainen, säännöllinen ja oikein suoritettu harjoittelu tuottaa tuloksia.

Lue lisää taiji-opettajista.

Kuopion Taijiquan ry:n esittelyvideolla nähdään lyhyt läpileikkaus taijiquanin monipuoliseen harjoitteluun. Mukana yang-tyylin taijin lisäksi miekka, sapeli, viuhka, chi kung, chen, tuishou ja parimiekkasarja. Kuvaajana toiminut Reino Turhanen ja editoinnista vastaa Tarmo Hakkarainen, joka myös esiintyy videolla.

Shifu Zhang Fang ja taijin yang 24 -sarja

 

Taijin sarjat, Suomen Wushu-liiton viralliset sarjat